Ako všetci viete, naše OZ už v dobe sťahovania fungovalo zopár mesiacov, avšak iba na dočasných opaterách. I keď sme už v tej dobe dokázali mať pod ochrannými krídlami desiatky zvieratiek nielen u dočaskárov, ale aj v našich domovoch a dvoch (občas troch) záchytných kotercoch, nám to nedalo spať, a chceli sme pomáhať ešte viac. Za túto dobu sa nám podarilo čosi od vás dobrých ľudí podostávať a so sťahovaním do nových priestorov dať všetky vecičkám od vás 100% využitie. V tej dobe to pre naše začiatky v centre boli neoceniteľné dary pre labky.