Každé euro pre chlpáčov je veľmi cenné, a preto ak si zvolíte túto formu pomoci, všetky peniažky z darov idú výlučne na krmivo a veterinárne ošetrenie našich zverencov.

Finančný príspevok môžete posielať na:

Transparentný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. 

SK87 0900 0000 0051 7552 1804

Netransparentný účet pre anonymné dary vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.

SK28 0900 0000 0051 7552 2866