Radi privítame každý nápad, pomoc či iniciatívu spojenú s našou činnosťou.

Sme otvorené každému nápadu a návrhu, ktorý môže prispieť k lepšej budúcnosti všetkých labiek.